Hoe wij onze praktijk zien =

RAADPLEGINGEN:?

Wij werken reeds langer ook op afspraak, buiten het vrije spreekuur tss 9-10 en 18-19u .

Zie onze Online Agenda www.drericvanstraelen.be

Uiteraard kan u niet voorzien wanneer u ziek wordt.

Bij acute problemen zullen wij u steeds zo snel mogelijk diezelfde dag verder helpen.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat u volgende spelregels respecteert:

?1. Indien u een afspraak wenst voor 2 personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en 2 afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.

?2. Voor het invullen van allerhande attesten en preoperatieve onderzoeken zoals cardiogram (ekg), bloedname,...... maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier. 

Voor een bloedname komt u best nuchter.

?3. Wij leveren geen voorschriften af op telefonische/ é-mail aanvraag. 

Tijdens de raadplegingen worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.

?4. Probeer steeds op tijd te komen, zoniet laat u andere mensen langer wachten. Indien u niet tijdig op de raadpleging kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.

?5. Donderdagvoormiddag en zaterdagvoormiddag is er enkel raadpleging na afspraak .

?6. Is er ONLINE geen afspraak meer vrij, dan kan u nog de vrije spreekuren benutten tss 9-10 en 18-19u .. 

?7. Bij een plots opgekomen probleem, gelieve telefonisch contact op te nemen of bij een zeer levensbedreigend probleem, het noodnummer 112 te bellen.

?8. Voor raadplegingen die méér tijd vragen, maakt u best telefonisch een afspraak of boekt u 2 afspraken na elkaar.

?9. Ondanks dit afsprakensysteem, kunnen er heel wat dringende raadplegingen en huisbezoeken tussen komen waardoor de wachttijd uitloopt.

Graag hiervoor uw begrip.

?10. Uw online afspraak kan u ten laatste 2 u voor het gekozen tijdstip inboeken ; zoniet moet het telefonisch.


HUISBEZOEKEN:

Huisbezoeken kunnen best telefonisch aangevraagd worden : 011/68.46.96.?

Gelieve indien mogelijk huisbezoeken voor 11.00 u aan te vragen.?

Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten, die o.w.v. gezondheidsproblemen, niet zelf naar de praktijk kunnen komen.?

Wij willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen onze praktijkruimtes.


TELEFONISCH HALFUURTJE:?

Een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend zowel voor arts als patiënt.?

Voor resultaten kan u dagelijks bij ons terecht tijdens het telefonisch halfuurtje. 

Voor uitgebreid advies moet u een afspraak voor een RAADpleging maken.

U vindt hier het belmoment

  -  in de voormiddag ts 10-10.30u

  -  's avonds tss 19-19.30u…

    

ELEKTRONISCHE CORRESPONDENTIE:?

Ons email adres is: eb.tenyks@neleartsnav.cire

U kan ons hierlangs contacteren maar hou er rekening mee dat uw e-mails niet steeds onmiddellijk zullen gelezen worden.?

Gezien deze vorm van communicatie niet beveiligd is, gelieve er geen vertrouwelijke zaken in te vermelden.

Een é-mail vervangt geen raadpleging ! Voor advies en voorschrift geldt alleen een raadpleging/huisbezoek..


?WACHTDIENST:?

Het telefoonnummer van de wachtdienst Sint - Truiden is: 011/69.12.12.?

Tijdens weekdagen is dit van 19.00 u tot 08.00 u.?

Tijdens het weekend, kan u de wachtarts bereiken 24u/24u op hetzelfde nr:  011/69.12.12.?

88888888888888888888888888888888888888888